ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimų riziką nuo 2018 m. gegužės 25 d. turi suvaldyti asmens duomenų pareigūnas. Dataprotection.lt paskirtas asmuo kaip duomenų apsaugos pareigūnas Jūsų įmonei, įstaigai ar organizacijai galėtų suteikti šias paslaugas:

1) atitikties priežiūra;

2) įsitraukimas į visus duomenų apsaugos klausimus;

3) darbuotojų informavimas ir konsultavimas;

4) darbuotojų mokymas;

5) dalyvavimas poveikio duomenų apsaugai vertinime;

6) dalyvavimas išankstinėse konsultacijose su priežiūros institucija;

7) kitoks bendradarbiavimas su priežiūros institucija;

8) bendradarbiavimas su duomenų subjektais.