DATAISTIC, UAB

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

 

SVARBI INFORMACIJA

APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-17

 

UAB "Dataistic" (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation - GDPR)[1], Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų.

 

1. Ką rasiu šioje politikoje?

 

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu www.dataistic.io ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

 

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

 

UAB "Dataistic"

Mūsų įmonės kodas yra: 304788017

Mūsų adresas: A. Goštauto g. 8, Vilnius, Lietuva

Mūsų el. pašto adresas: info@dataistic.io

3. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

 

Prašome peržiūrėti atsakymą į 3 klausimą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie save, kuri yra būtina tam, kad galėtume tvarkyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime atsakyti į Jūsų užklausas, prašymus bei skundus.

5. Kam perduodate informaciją apie mane?

 

Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 

 • Google Ireland Ltd.;

 • Facebook Ireland Ltd.;

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company;

 • teismams, priežiūros ir kitoms valstybės institucijoms;

 • advokatams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms;

 • jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą.

6. Ar informacija apie mane yra perduodama už Europos Ekonominės Erdvės ribų?[2]

 

Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 

7. Kokias teises turiu?

 

GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;

 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;

 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;

 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;

 • Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas GDPR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

 

8. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ar įrenginyje?

Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta lentelėje žemiau.

 

 

 


 

 

9. Kaip galiu valdyti slapukus?

 

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

 

Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų politiką ir valdymo galimybes, skaitykite šių trečiųjų šalių slapukų politikas.

 

10. Kaip susisiekti su mumis?

 

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, esame pasirengę jums padėti. Jeigu jums reikia mūsų pagalbos, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@dataistic.io.

 

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

 

[2] Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija