NAUDOJIMOSI PUSLAPIU TAISYKLĖS

Apsilankę šioje interneto svetainėje teisiškai įsipareigojate laikytis šių sąlygų. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis. Taip pat interneto svetaine gali naudotis ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus asmenys. Jei esate ne jaunesni kaip 14 (keturiolikos) metų, tačiau nesate sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, su šiomis sąlygomis turėtumėte susipažinti kartu su vienu iš savo tėvų arba globėju, kad Jūs ir vienas iš Jūsų tėvų arba globėjas šias sąlygas suprastų ir įsipareigotų jų laikytis.
 
Interneto svetainės valdytojas
 
Ši interneto svetainė priklauso ir ją tvarko UAB "Dataistic".
 
Atsakomybės apribojimas
 
Ši interneto svetainė ir jos turinys skirti tik susipažinti. Nei šia interneto svetaine, nei jos turiniu nesiekiama teikti teisinių, duomenų apsaugos atitikties ar kitų profesinių konsultacijų. Svetainės valdytojas visiškai neatsako už bet kokius nuostolius, patiriamus vadovaujantis šioje interneto svetainėje pateikiama informacija ar kita medžiaga.
 
Visa galiojančių įstatymų leistina apimtimi svetainės valdytojas neatsako dėl pasekmių, kylančių Jums ar trečiosioms šalims susipažįstant ar naudojantis šia interneto svetaine ir jos turiniu.
 
Nuosavybė
 
Interneto svetainė, jos turinys, kodas, domeno pavadinimas, visos autoriaus teisės, prekės ženklai, įmonių pavadinimai ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso svetainės valdytojui ir (arba) svetainės valdytojo licencijos davėjui ir (arba) turinio teikėjams ir yra saugomi pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius intelektinės nuosavybės ir kitus teisės aktus.
 
Be svetainės valdytojo tiesioginio sutikimo neturite teisės dauginti, fiksuoti, atgaminti, atlikti, perleisti, parduoti, suteikti pagal licenciją, keisti, kurti išvestinius kūrinius, perleisti, pateikti, redaguoti, patalpinti, perduoti, viešai demonstruoti, suformuoti, platinti ar panaudoti (visiškai arba iš dalies) interneto svetainės, jos turinio ar kodo, taip pat kitaip, bet kokia forma ar priemonėmis, naudoti interneto svetainės, jos turinio ar kodo.
 
Licencija
 
Šiomis sąlygomis svetainės valdytojas suteikia Jums neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą teisę ir leidimą susipažinti ir naudotis interneto svetaine ir jos turiniu, jei tik Jūs griežtai laikotės šių sąlygų. Jūs įsipareigojate nesikišti į interneto svetainės veikimą, jos netrukdyti, taip pat laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.
 
Privatumas
 
Jei pateikiate savo duomenis interneto svetainėje, kartu vienareikšmiškai sutinkate, kad šiuos duomenis galime rinkti, naudoti ir atskleisti nurodyta tvarka. Išsami informacija pateikiama Asmens duomenų apsaugos politikoje.
 
Kitos interneto svetainės
 
Interneto svetainėje gali būti pateikiama nuorodų į kitas interneto svetaines, kurios priklauso, kurias skelbia ir kurias prižiūri trečiosios šalys. Svetainės valdytojas neprivalo stebėti ar vertinti tokių trečiųjų šalių interneto svetainių turinio ir neatsako už tokių trečiųjų šalių interneto svetainių tikslumą ar patikimumą.
 
Taikytina teisė ir jurisdikcija
 
Šioms sąlygos taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Su šiomis sąlygomis susiję ginčai priklauso išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.
 
Pakeitimai
 
Svetainės valdytojas gali savo nuožiūra bet kada visiškai arba iš dalies keisti, įtraukti arba pašalinti bet kokią interneto svetainės, interneto svetainės turinio ir (arba) šių sąlygų dalį. Šių sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo. Jūs įsipareigojate nuolat peržiūrėti šias sąlygas ir susipažinti su pakeitimais.
 
Susisiekite 
 
Jei norite daugiau sužinoti apie interneto svetainę ir teikiamas paslaugas, prašome kreiptis el. paštu.