Search
  • Dataprotection.lt

Teisė į duomenų perkeliamumą: kokiu formatu bendrovė turi teikti apie asmenis turimą informaciją?


ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas asmeniui suteiks teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių.

Tai – viena svarbiausių ES duomenų apsaugos reglamento naujovių, įtvirtinta siekiant suteikti duomenų subjektams galimybę geriau kontroliuoti savo duomenis. Nuostatos tikslas – pagerinti asmenų galimybes lengvai perkelti, kopijuoti ir perduoti savo duomenis iš vienos informacinių technologijų aplinkos į kitą. Taip lengvinama galimybė pakeisti vieną paslaugos teikėją kitu, paskatinti konkurenciją tarp paslaugų ir naujų paslaugų kūrimą.

Kaip ir daugybė ES duomenų apsaugos nuostatų, ši palieka plačia erdvę interpretavimui ir neaiškumams. Vienas iš jų – kokiu formatu turi būti teikiami ir perkaliami duomenys?

Tinkamą formatą turėtų parinkti pats duomenų valdytojas, atsižvelgęs į rinkoje įprastą praktiką, siekius užtikrinti sistemų suderinamumą ir pakartotinį duomenų naudojimą. Duomenų apsaugos teisė nenustato konkrečių duomenų perkėlimo formatų. Techninius aspektus vėliau gali patikslinti reglamentą įgyvendinantys aktai.

Duomenų valdytojas turėtų pateikti kiek galima daugiau metaduomenų, kad užtikrintų duomenų subjektų ir duomenų valdytojų galimybę efektyviai tuos duomenis pakartotinai panaudoti. Pavyzdžiui, el. pašto laiškų pateikimas PDF formatu neatitiktų teisės į duomenų perkeliamumą tikslų.

#Bendrasisduomenųapsaugosreglamentas #Duomenųsubjektųteisės