Search
  • Dataprotection.lt

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymui toną užduos naujas VDAI vadovas


Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas paskatino svarbų pokytį institucijoje, kuri kontroliuos, kaip laikomasi naujojo reguliavimo. 2017 m. kovo 31 d. Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją palieka nuo 2006 m. jai vadovavęs dr. Algirdas Kunčinas.

Kol kas nėra aišku, kas vadovaus inspekcijai. Neabejotina, kad būsimo vadovo pozicija ir sprendimai turės didelę reikšmę bendrovių ir įstaigų kasdieninei veiklai ir verslo aplinkai Lietuvoje.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas mažins priežiūros institucijų įsitraukimą į kasdieninę duomenų tvarkymo veiklą. Daugiau atsakomybės už atitiktį bus perkelta pačioms bendrovėms ir įstaigoms. Nebeliks bendros formalios pareigos pranešti apie duomenų tvarkymą priežiūros institucijai. Nebus reikalaujama didesnės rizikos atvejais gauti institucijos leidimą tvarkyti asmens duomenis. Organizacijos turės pačios įsivertinti savo veiklos poveikį duomenų apsaugai ir nuspręsti, ar turi konsultuotis su priežiūros institucija.

Išankstinių konsultacijų procedūra bus skirta tam, kad Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija padėtų organizacijoms įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. Išankstinės konsultacijos neturėtų sukurti praktikos, kuri būtų panaši į leidimų tvarkyti duomenis išdavimą arba išankstinę kontrolę. Kokia iš tiesų bus praktika, priklausys ir nuo būsimo inspekcijos vadovo pozicijos. Duomenų apsaugos inspekcija tvirtins veiklos rūšių, reikalaujančio poveikio duomenų apsaugai vertinimo, sąrašą.

Nuo naujojo inspekcijos vadovo turėtų priklausyti baudų skyrimo politika. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nustatys itin griežtas baudas – iki 20 mln. Eur arba 4% metinės apyvartos. Tačiau Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bus palikta plati laisvė reaguoti į pažeidimus ne tokiomis griežtomis priemonėmis (pavyzdžiui, nurodymais) arba – kraštutiniu atveju – parinkti protingą ir proporcingą baudos dydį.

Duomenų apsaugos priežiūros politikai reikšmę turės ir tai, kokią komandą surinks naujasis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius – kas bus jo pavaduotojai ir kas vadovaus inspekcijos skyriams.