Search
  • Dataprotection.lt

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: mokymai gegužės 18 d. Vilniuje ir gegužės 25 d. Kaune


Ką privaloma žinoti apie naująjį ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą? Nuo ko pradėti atitiktį reglamentui bendrovėje ar kitoje organizacijoje? Kokie žingsniai leis valdyti milijoninių baudų riziką?

2017 m. gegužės 18 d. Vilniuje ir gegužės 25 d. Kaune Vilniaus universiteto Teisės fakultetas rengia mokymus, kurie padės išspręsti šiuos klausimus. Registruotis į mokymus galite čia (Vilniuje) ir čia (Kaune). Mokymų temos:

1. ES bendrojo duomenų apsaugos reglamentas: taikymo sritis, reikalavimų sistema, pagrindinės naujovės

2. Sutikimas dėl duomenų tvarkymo: kaip jį gauti ir kokios sutikimo alternatyvos?

3. Informacija duomenų subjektams: kokią informaciją ir kaip pateikti asmenims?

4. Sutartys su duomenų tvarkytojais (paslaugų teikėjais): kaip jas paruošti?

5. Duomenų apsaugos pareigūnas: reikalavimai jam ir jo funkcijos

6. Poveikio privatumui vertinimas (duomenų apsaugos auditas): kaip jį atlikti?

7. Baudos už ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimus: kaip suvaldyti jų riziką?

Mokymus ves Dr. Julius Zaleskis – Vilniaus universiteto lektorius ir Dataprotection.lt vadovas.

Lektorius nuo 2008 m. konsultuoja didžiausias Lietuvos ir pasaulio bendroves visais duomenų apsaugos klausimais. Iki 2017 m. praktikavo pirmaujančioje Baltijos šalyse advokatų kontoroje Ellex Valiunas. Atstovauja bendroves ir įstaigas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir teismuose. Vedė daugiau nei 30 mokymų verslui, valstybės institucijoms, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitais duomenų apsaugos klausimais. Parengė ir dėsto duomenų apsaugos teisės dalyką Vilniaus universitete. Duomenų apsaugos klausimais paskelbė daugiau nei 5 publikacijas ir daugiau nei 15 ekspertinių komentarų žiniasklaidoje. Kaip nacionalinis ekspertas rengė Europos Komisijos ir Europos Tarybos studijas, stažavosi Britų tarptautinės ir lyginamosios teisės institute.

#Bendrasisduomenųapsaugosreglamentas #Mokymai