Search
  • Dataprotection.lt

Pirmasis mokslinis straipsnis Lietuvoje apie ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą!


Vilniaus universiteto leidžiamame žurnale „VU mokslo darbai. Teisė" publikuotas Dataprotection.lt vadovo dr. Juliaus Zaleskio straipsnis "ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: reikšmė duomenų apsaugos teisei". Su straipsniu galite susipažinti čia.

Tai - pirmasis mokslinis darbas Lietuvoje apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR). Straipsnyje nagrinėjama, kokios GDPR naujovės turėtų labiausiai pakeisti duomenų apsaugos teisę ir mūsų supratimą apie ją.

Pirma, GDPR turėtų paspartinti duomenų apsaugos teisės globalizaciją. Galima prognozuoti, kad vis daugiau pasaulio šalių pasirinks reguliuoti duomenų apsaugą pagal ES pavyzdį.

Antra, GDPR perbraižo duomenų valdytojų ir priežiūros institucijų (tokių kaip Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) atsakomybės už duomenų apsaugos atitiktį ribas. Bendrovės ir įstaigos turi prisiimti daugiau atsakomybės už duomenų apsaugą ir turėti daugiau autonomijos. Valstybės kišimasis į kasdieninę duomenų tvarkymo veiklą turėtų sumažėti.

Dėl GDPR Lietuvoje turėtų keistis tiek rinkos, tiek Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos požiūriai.

#Bendrasisduomenųapsaugosreglamentas #Teisėsdoktrina