Search
  • Dataprotection.lt

Pirmasis mokslinis straipsnis Lietuvoje apie duomenų apsaugos pareigūną


Vilniaus universiteto leidžiamame žurnale "Teisė" publikuotas Dataprotection.lt vadovo dr. Juliaus Zaleskio straipsnis "Duomenų apsaugos pareigūno veiklos pagrindai pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą". Su straipsniu galite susipažinti čia.

Tai - pirmasis mokslinis darbas Lietuvoje apie ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) įtvirtinamą naujovę - duomenų apsaugos pareigūno institutą. Straipsnyje nagrinėjamos duomenų apsaugos pareigūno veiklos reguliavimo naujovės, pagrindų paskirti duomenų apsaugos pareigūną turinys, apibrėžiami principai, kuriais grindžiama duomenų apsaugos pareigūnų veikla.

Paminėtina, kad duomenų apsaugos pareigūnus pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą nuo 2018 m. gegužės 25 d. bus privaloma turėti didelei daliai bendrovių ir visoms valstybės įstaigoms.

#Teisėsdoktrina #Bendrasisduomenųapsaugosreglamentas #Duomenųapsaugospareigūnas