Search
  • Dataprotection.lt

VDAI gairės dėl duomenų saugumo priemonių


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) paskelbė Tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo gaires asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams.

Vienas iš principų, kuriuo grindžiamas GDPR, yra abstraktus vientisumo ir konfidencialumo principas, kuris reiškia, kad duomenų valdytojai turi užtikrinti tinkamą asmens duomenų saugumą. Apie tai, kaip šio principo įgyvendinimas suprantamas Lietuvoje, skaitykite VDAI gairėse, kurias rasite čia.

#VDAI #Gairės #duomenųvaldytojas #Duomenųtvarkytojas #GDPR