Search
  • Dataprotection.lt

EDAV gairės dėl GDPR teritorinės taikymo srities


Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV) viešoms konsultacijoms paskelbė gaires dėl GDPR teritorinės taikymo srities. Šios gairės svarbios siekiant nustatyti, ar GDPR taikomas bendrovėms, įsisteigusioms už ES ribų. Gairėse taip pat aptariami ES įsisteigusio bendrovės atstovo paskyrimo klausimai.

Suinteresuoti asmenys komentarus dėl šių gairių gali teikti iki 2019 metų sausio 18 dienos.

#EDAV #GDPR