Search
  • DATAISTIC

Conducted the 15th DPOs’ Academy

Last week, we held the 15th Data protection officers’ Academy. Three Dataistic experts shared their experiences and knowledge with over 20 participants. An updated Academy’s program covered everything DPOs must know, from tasks of DPO to recent case-law analysis across the EU.

We are thankful for all the attendees!

Praėjusią savaitę savaitę įvyko jau 15-oji Duomenų apsaugo pareigūnų akademija. Trys Dataistic ekspertai dalinosi savo patirtimi ir žiniomis su daugiau nei 20 dalyvių. Atnaujintoje mokymų programoje dalyviai sužinojo visą Duomenų apsaugos pareigūnams reikalingą informaciją nuo pagrindinių DPO užduočių iki naujausių teisinių bylų analizės ES.

Dėkojame visiems dalyvavusiems!
8 views

Recent Posts

See All