Search
  • DATAISTIC

Dataistic comment for LNK TV news on employee car tracking (LT)

LNK žinių tarnybai pateikėme komentarą, ar buvo pasirinkti teisėti būdai spręsti šiai problemai – įmonės automobilių naudojimą privačiais tikslais nesumokant numatytų mokesčių. VMI teigimu, jau yra imtasi veiksmų, kurie leistų stebėti šalies keliuose judančius automobilius ir patikrinti, kam ir kaip jie naudojami.


Vis dėlto kyla klausimų dėl privačių duomenų rinkimo masto ir jų naudojimo teisėtumo. Norime atkreipti dėmesį, jog diegiant tokias priemones reikia griežtai įvertinti jų atitiktį visiems BDAR numatytiems principams, įskaitant ir duomenų tvarkymo teisėtumo pagrindą. Planuojamos diegti priemonės turi būti įvertinamos atsižvelgiant į tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo bei proporcingumo principus. Siekiant sumažinti masinio stebėjimo keliamą pavojų asmenų teisėms ir laisvėms, tinkamas žingsnis būtų atlikti Poveikio duomenų apsaugai vertinimą.


Pilną reportažą rasite čia: https://lnkd.in/e56bPua


(Mūsų teisininkės Raminta Matulytė komentarą išgirsite nuo 02:40 min)

7 views

Recent Posts

See All