Search
  • DATAISTIC

Invitation to the 14th Data Protection Officers' Academy

On September 23-24, 14th Data Protection Officers' Academy will be held.


The Dataistic team will share knowledge on data protection law, conduct training on the Data Protection Officer's practical activities, and help meet the GDPR's expertise requirements.


What makes this renewed training program unique? During the Academy, we will pay more attention to the role of the Data Protection Officer in the systemic compliance process and the guarantees of its operation under the GDPR, as well as analyze the Lithuanian GDPR cases in detail and review the latest European examples of practice.


Upon completion of the training, participants will receive a certificate. We kindly invite you to take a look at the updated program and participate. You can find the registration link and other relevant information here: https://www.ziniuera.lt/index.php?id=320


--


Rugsėjo 23–24 dienomis vyks atsinaujinusi, jau 14-oji Duomenų apsaugos pareigūnų akademija.


Dataistic komanda dalinsis žiniomis apie duomenų apsaugos teisę, ves mokymus apie duomenų apsaugos pareigūno praktinę veiklą bei padės išpildyti GDPR numatytus ekspertinės kompetencijos reikalavimus.


Kuo ypatinga atnaujinta mokymų programa? Akademijos metu didesnį dėmesį skirsime duomenų apsaugos pareigūno rolei sisteminiame atitikties procese ir jo veiklos garantijoms pagal GDPR, taip pat detaliai analizuosime lietuviškas GDPR bylas ir apžvelgsime naujausius europinius praktikos pavyzdžius.


Išklausius mokymus dalyviams bus išduotas sertifikatas. Maloniai kviečiame susipažinti su atnaujinta programa ir dalyvauti. Registracijos nuorodą ir kitą aktualią informaciją rasite čia: https://www.ziniuera.lt/index.php?id=320


3 views

Recent Posts

See All