top of page
Search
  • Writer's pictureDATAISTIC

Dataistic adviced international royalty rate database startup Royalty Range


Dataistic advised Royalty Range, an international startup providing professional databases covering private company financials and ownership information, royalty rates, loan interest rates, and service fees. Our advice covered both GDPR and global privacy laws, as well as evolving open-data regulations that may intersect and require a complex approach towards compliance.

//

"Dataistic" konsultavo "Royalty Range", tarptautinį startuolį, teikiantį duomenu bazes profesionalams, apimančias privačių įmonių finansinę ir nuosavybės, autorinių atlyginimų, paskolų, palūkanų normų ir paslaugų mokesčių informaciją. Mūsų konsultacijos apėmė tiek GDPR ir duomenų apsaugos įstatymus kituose regionuose, tiek sparčiai besivystantį atvirųjų duomenų reguliavimą, kadangi šios dvi sritis gali susikirsti ir reikalauja kompleksinio požiūrio į atitiktį.7 views
bottom of page