Search
  • DATAISTIC

Dataistic study on GDPR and personal data protection law (e-book)

Updated: Nov 30, 2021

Džiaugiamės galėdami išleisti elektroninę monografijos „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir asmens duomenų apsaugos teisė“ versiją. Išleista 2019-aisiais, monografija atskleidžia ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) turinį, jo taikymo apimtį, principus, normas ir kategorijas. Joje tiriami ir duomenų apsaugos teisės pagrindai: jos samprata, tikslai, šaltinių sistema ir GDPR vieta joje. Kadangi knygos nebegalima įsigyti knygynuose, tačiau ji vis dar yra paklausi, ją išleidome e-knygos formatu. Įsigyti monografiją galite čia: http://bit.ly/GDPR-e-book

#GDPR #BDAR #dataprotection #privacy


- -


Dataistic is excited to publish the e-version of the study on GDPR and personal data protection law. Initially published in 2019, the study analyses the EU General Data Protection Regulation (GDPR), reveals its scope, principles, norms and categories. It also discusses the basics of data protection law: its concept, objectives, system of sources, and GDPR‘s place therein. Since the paper version of the study is not available anymore but it is still in demand, the e-book was published. Get your copy (in Lithuanian) here: http://bit.ly/GDPR-e-book


6 views