top of page
Search
  • Writer's pictureDATAISTIC

"Secure state data'23" conference

Dataistic team attended the "Secure State Data '23" conference organized by the manager of state data centers and operator of the National Cloud Platform Telecentras. Speakers shared their presentations on data center operations, cybersecurity, data copy management, and security analytics. Our team member, lawyer Arnas Malakauskas shared his knowledge on General Data Protection Regulation (GDPR) compliance and the requirements for entrusting data storage to third parties. Arnas spoke on the differences between data controllers and data processors, provided practical examples, and discussed questions asked by conference participants.

//


"Dataistic" komanda dalyvavo konferencijoje “Saugūs valstybės duomenys’23”, kurią organizavo Valstybės duomenų centrų valdytojas ir Nacionalinės debesijos platformos operatorius Telecentras. Konferencijos pranešėjai pristatė savo pranešimus apie duomenų centro veiklą, kibernetinę saugą, duomenų kopijų valdymą ir saugumo analitiką. Mūsų komandos narys, teisininkas Arnas Malakauskas, pasidalino žiniomis apie Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus patikint duomenų saugojimą trečiosioms šalims. Arnas pristatė skirtumus tarp duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų, pateikė praktinius pavyzdžius ir atsakinėjo į konferencijos dalyvių klausimus.
8 views

Comments


bottom of page