Search
 • DATAISTIC

We are celebrating our 5th birthday!

1st of April makes us smiling not only because of April's Fool. On this day, five years ago, the idea of a specialized and expert privacy compliance service has come alive.


A wild ride that followed this idea has turned into a company called Dataistic and a team of now four great privacy professionals and human beings. We have served tremendous and advanced businesses, cracked some challenging data privacy legal issues, and assisted in handling some complex cases.


But the above is less important than the joy of having our values shaped, becoming better at distinguishing between right and wrong, and constantly learning how to become better versions of ourselves.


None of this would have been possible if not for the people in our team, beloved clients, and those few special human beings who have been honest and happy over our journey. We are so grateful to each of you!


5 reflections on these 5 years:

 1. The values go first. The rest follows. Some fundamental and well-defined principles should guide your work and conduct and help you navigate complex GDPR and human challenges. Clients, rewards, and experiences are a byproduct.

 2. It's all about ourselves, not someone else. The time, effort, and resources should be spent on ourselves rather than comparing ourselves to and getting into someone else's mind, be it clients, authorities, competitors, markets, or others.

 3. Injustice and issues should be challenged at the earliest stage possible. Disappointing conducts and mistakes happen. They must be addressed honestly before turning into something bigger, dishonest behaviors or non-comprehensible GDPR compliance solutions.

 4. To handle data privacy, you should appreciate its weaknesses. With great aims declared, GDPR and data protection law sometimes are turned into a self-serving and formalistic tools with little added value. You should see this exciting area for what it is.

 5. One should think about what data privacy will look like in 5 years and beyond. Self-reflection and self-criticism about what you do are essential in light of the accelerating technological change. Automatization of data privacy seems to be the future!

Today we celebrate and look forward with confidence. Many new and exciting challenges lie ahead!Balandžio pirmąją šypsomės ne vien dėl balandžios pirmosios pokštų. Šią dieną prieš penkis metus idėja sukurti specializuotų ir ekspertinių privatumo atitikties paslaugų partnerį verslui įgavo kūną.


Kelionė amerikietiškais kalneliais idėją pavertė įmone Dataistic ir privatumo profesionalų komanda, kurią šiuo metu sudaro 4 puikūs ekspertai ir žmonės. Padėjome dideliems ir pažangiems verslams, įveikėme sunkių duomenų apsaugos teisinių galvosūkių ir kompleksinių duomenų apsaugos bylų.


Bet už tai svarbiau yra džiaugsmas, kurį atnešė savo vertybių brandinimas, sugebėjimas geriau atskirti, kas teisinga, o kas - ne, nuolatinis mokymasis, kaip tapti geresnėmis savo pačių versijomis.


Visa tai nebūtų įmanoma, jei ne žmonės mūsų komandoje, mylimi klientai ir tie keli ypatingi homo sapiens, kurie nuoširdžiai džiaugėsi mūsų pasiekimais. Esame taip dėkingi kiekvienam iš Jūsų!


5 refleksijos apie šiuos 5 metus:


 1. Pirmiausia - vertybės, visa kita - po to. Darbas ir elgesys turėtų vadovautis pamatiniais principais.Tai įgalina įveikti sunkius GDPR ir žmogiškus klausimus. Klientai, atlyginimas ir patirtys yra šalutinis vertybinių pasirinkimų produktas.

 2. Viskas yra apie mus pačius, o ne apie kažką kita. Daugiau laiko, pastangų ir išteklių turėtų būti skirta investicijoms į mus pačius nei lyginimuisi su kitais ir bandymams įlisti į kažkieno kito - tebūnie klientų, institucijų, konkurentų, rinkos galvas.

 3. Su neteisybe reikėtų konfrontuoti kaip įmanoma anksčiau. Nuviliantis elgesys ir klaidos yra neišvengiami. Su jais reikėtų konfrontuoti garbingai ir prieš tai, kai jie tampa kažkuo didesniu - nepagarba ar sunkiai paaiškinamais GDPR atitikties sprendimais.

 4. Kad duomenų apsauga būtų įveikiama, svarbu suprasti jos silpnąsias puses. GDPR ir duomenų apsaugos teisė deklaruoja kilnius tikslus, bet kartais tampa savitiksliu ir formaliu įrankiu su mažai pridėtinės vertės. Matykime šią įdomią sritį tokią, kokia ji yra.

 5. Svarbu nuolatos reflektuoti, kaip duomenų apsaugos teisė atrodys po dar 5 metų ir vėliau. Savirefleksija ir savikritiškumas yra būtini vis greičiau besikeičiančiam technologijų kontekste. Duomenų apsaugos teisės automatizacija yra ateitis!


Šiandien švenčiame ir drąsiai žiūrime į priekį. Laukia daug naujų bei įdomių iššūkių!


20 views

Recent Posts

See All