Search
  • DATAISTIC

We shared our knowledge with monimoto.

We shared our knowledge and expertise with the motorcycle anti-theft solutions company monimoto. The training was dedicated to a number of GDPR-related topics such as general principles, legal framework, practical processes, and applications. Data compliance is always evolving so we also covered the latest legal cases, new regulations, and more. We are happy to share our insights and help our clients to be up-to-date and ahead in this complex field.Savo žiniomis ir patirtimi dalijomės su motociklų apsaugos nuo vagysčių sprendimų įmone monimoto. Mokymų metu buvo nagrinėjamos įvairios su BDAR susijusios temos, pavyzdžiui, bendrieji principai, teisinė sistema, praktiniai procesai ir taikymai. Duomenų atitikties užtikrinimas pateikia vis naujų iššūkių, todėl taip pat aptarėme naujausius teisinius atvejus, reglamentus ir kt. Džiaugiamės galėdami pasidalyti savo įžvalgomis ir padėti savo klientams suteikdami jiems reikalingas žinias.
1 view

Recent Posts

See All