Dataistic
first.
Kai sekasi Dataistic – laimi visa komanda. Esame atviri vertybiškai orientuotiems esamiems ir būsimiems profesionalams, norintiems statyti bendrovę drauge. Siekiame kurti dalykus, didesnius nei mes patys: modernią GDPR ir duomenų apsaugos atitikties bendrovę.
Pagarba.
Pirmiausia esame žmonės, po to – profesionalai. Su bendrove, kolegomis ir klientais  bendraujame atvirai ir nuoširdžiai. Priimame ir toleruojame kolegų ir klientų skirtumus, ypatumus ir savybes.
Dream
team.
Komanda yra stipri tiek, kiek stiprus kiekvienas jos narys. Komunikuojame ir elgiamės kaip GDPR dream team nariai: aukščiausio lygio duomenų apsaugos teisės ekspertai, orientuoti į tarptautinį profesionalumo lygį. Į privatumo atitiktį  žvelgiame remdamiesi business approach, dėl klientų ir kolegų žengiame extra mile.
Technologijos.
Dataistic – šiuolaikinė duomenų apsaugos teisės bendrovė. Orientuojamės į tarptautinius, technologijų, inovatyvius, 4-osios pramonės revoliucijos klientus. Siekiame, kad bendrovė virstų privatumo technologijų bendrove.
Laisvė.
Tam, kad gerai atliktume savo darbą, kostiumo nereikia. Laikydamiesi visų kitų bendrovės vertybių, atsakingai ir profesionalai išnaudojame individualią laisvę ir autonomiją, turime savo mąstymo procesą ir požiūrį. Skatiname ir gerbiame kitų autonomiją ir privatumą.
  • Facebook
  • Linkedin
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube